Việc bảo hiểm hàng hóa được thực hiện như thế nào?

Lịch trình và thời gian vận chuyển?
Tháng Sáu 12, 2016
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG
Tháng Sáu 12, 2016

Việc bảo hiểm hàng hóa được thực hiện như thế nào?

Là đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp, Công ty Hoàng Gia có mua bảo hiểm trách nhiệm nhà vận chuyển (carrier liability) của Công ty bảo hiểm AIG với tổng mức bồi thường, nhằm khắc phục các rủi ro (nếu có) do lỗi của nhà vận chuyển.

Tuy nhiên theo thông lệ vận chuyển, khách hàng sẽ phải mua bảo hiểm hàng hóa nhằm phòng ngừa các thay đổi nội sinh của hàng hóa.

Comments are closed.