QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG

Việc bảo hiểm hàng hóa được thực hiện như thế nào?
Tháng Sáu 12, 2016
Chúng tôi có các yêu cầu đặc biệt về chất xếp hàng hóa, liệu Hoàng Gia có đáp ứng được không ?
Tháng Sáu 12, 2016

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG

Hàng hóa không phân biệt là hàng sản xuất trong nước hay hàng nhập khẩu của các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh, đang trên đường vận chuyển, đang bày bán, đã bán hay đang trong kho đều phải có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh nguồn gốc hàng hóa là hợp pháp ngay tại thời điểm kiểm tra.

HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN TỪ CỬA KHẨU NHẬP KHẨU VÀO NỘI ĐỊA.
(Điều 4 Thông tư Liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP)

Chứng từ đính kèm: Tờ khai hải quan.

HÀNG HÓA NHẬP KHẨU LƯU THÔNG TRONG THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Chứng từ đính kèm:

 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội địa
 • Phiếu nhập kho
 • Hóa đơn, chứng từ của cơ sở bán hàng.
 • Hóa đơn hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động.
 • Bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và Phiếuxuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
 • Hợp đồng gia công lại kèm theo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Lệnh điều động.
 • Hóa đơn bán hàng của cơ quan Dự trữ quốc gia
 • Chứng từ chứng minh hàng hóa đã được kê khai, bản chính biên lai thu thuế nhập khẩu.
 • Hóa đơn do cơ quan có chức năng bán hàng tịch thu lập trong đó ghi rõ số lượng, chủng loại, giá trị từng loại hàng hóa.

Lưu ý: Tùy theo nguồn gốc, xuất sứ hàng hóa, hình thức kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà phải xuất trình các loại hóa đơn, chứng từ khác nhau. (Chi tiết xem Thông tư 64/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP)

HÀNG HÓA NGUỒN GỐC XUẤT XỨ VIỆT NAM

Chứng từ đính kèm:

 • Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
 • Phiếu xuất hàng gửi bán đại lý kèm theo lệnh điều động nội bộ
 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm lệnh điều động nội bộ.

Lưu ý: Chi tiết xem Thông tư số 94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA.

Comments are closed.