Các tuyến dịch vụ vận tải mà công ty Hoàng Gia cung cấp?
Tháng Sáu 12, 2016
Việc bảo hiểm hàng hóa được thực hiện như thế nào?
Tháng Sáu 12, 2016

Lịch trình và thời gian vận chuyển?

Công ty Hoàng Gia luôn có xe xuất phát hàng ngày cả hai chiều Hà Nội/Hải Phòng/Quảng Ninh/Nam Định… với hành trình vận chuyển chuẩn là 24 giờ. Chúng tôi luôn có xe dự phòng trong các trường hợp có sự cố và cam kết luôn giao hàng đúng thời hạn.

Comments are closed.