Chúng tôi muốn áp dụng phương thức COD, liệu Công ty Hoàng Gia có áp dụng ?

Công ty chúng tôi có nhu cầu gửi hàng đi các tỉnh, tôi liên hệ với ai để hỏi thông tin?
Tháng Sáu 12, 2016
gioi-thieu-van-tai-hoang-gia
Giới thiệu Vận tải Hoàng Gia
Tháng Sáu 14, 2016

Chúng tôi muốn áp dụng phương thức COD, liệu Công ty Hoàng Gia có áp dụng ?

Chúng tôi có áp dụng chính sách COD (thu tiền khi giao hàng).

Comments are closed.