Bảng giá vận chuyển hàng hóa – Vận Tải Hoàng Gia

bao-gia-dich-vu-van-tai
Báo giá dịch vụ vận tải
Tháng Sáu 14, 2016
chuyen-van-phong-tron-goi
Giải pháp chuyển văn phòng hiệu quả
Tháng Bảy 5, 2016

Bảng giá vận chuyển hàng hóa – Vận Tải Hoàng Gia

ĐVT: nghìn đồng

Tỉnh thành

0.8 – 1,4 (tấn)

2,5 tấn 3,5 tấn 5 tấn
Hà Nội <800

giao động thêm 100-200

Hải Dương 1200 1200 1600 2000
Hưng Yên 1100 1200 1600
Bắc Ninh 1100 1200 1600
Quảng Ninh 2000 2500 3500 4500
Thanh Hóa 1600 2200 3500
Hà giang 3800
Vĩnh Phúc 750 850
Hải Phòng 1500

 

 

Comments are closed.